Projecten

met Synode 5D, het eerste project van Stichting Verborgen Stad, is uitgebreide kennis opgedaan voor het in 3D reconstrueren van de stedelijke omgeving, in meerdere tijdslagen (4D) met achterliggende informatie (5D). Concept, kennis en ervaringen zijn na afloop gedeeld via een symposium. 
Met het 5D concept wordt gewerkt aan de langere termijn: een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken. Dit sluit aan op de bredere ontwikkeling van tekstuele naar visuele informatievoorziening.
De historische stad wordt toegankelijk gemaakt via een blijvende ‘Smart City-Portal’ voor erfgoed en cultuur. Dit laat zich zeker niet tot Dordrecht beperken. Heeft u interesse? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Stichting Verborgen Stad wil in 2020 de volgende projecten realiseren:
Dordtse Bagger - Dordrecht en Water
Delfshaven, Rotterdam - Leiden - Vliet/Schie - 2020​​​​​​​
Back to Top