Projecten

Met Synode 5D, het eerste project van Stichting Verborgen Stad, is uitgebreide kennis opgedaan voor het 5D concept: het in 3D reconstrueren van de stedelijke omgeving, in een andere tijdlaag (4D) met achterliggende informatie (5D).
Met dit 5D concept wordt gewerkt aan de langere termijn. Een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken: een blijvende ‘Smart City-Portal’ voor erfgoed en cultuur. Dit sluit aan op de bredere ontwikkeling van tekstuele naar visuele informatievoorziening.

In 2020 wil Stichting Verborgen Stad de volgende projecten realiseren*:

TimeTransit 1620/2020 -  Rotterdam Delfshaven
Bijzonder Delfshaven
Het is in 2020 400 jaar geleden dat de Pilgrims vanuit Delfshaven naar Amerika vertrokken. Deze historische gebeurtenis bezorgde Delfshaven een plekje in de geschiedenisboeken. Dat is niet het enige wat Delfshaven bijzonder maakt. De vertrekhaven is vandaag de dag een thuishaven voor duizenden Rotterdammers. Sommigen zijn er geboren, anderen wonen er pas net. Samen veranderden zij Delfshaven in een multiculturele microkosmos.
Net als nu woonden hier in de 17e eeuw veel nieuwkomers: op de vlucht voor geweld, (geloofs)vervolging of op zoek naar een betere toekomst. TimeTransit 1620/2020 laat zien hoe Delfshaven er 400 jaar geleden uit zag en wie er woonden en werkten. De huizen en verhalen van toen worden zo realistisch mogelijk gereconstrueerd en gekoppeld aan verhalen van bewoners nu.
Digitaal platform
Thuis achter de computer of ter plaatse via een app op telefoon en tablet kun je rondkijken in het verleden van Delfshaven en de verhalen van bewoners toen en nu aanklikken. Daarnaast zijn er bewonersbijeenkomsten over heden en verleden, historische avonden, wandelingen en een symposium.
TimeTransit 1620/2020 vindt plaats van 17 juli t/m september 2020.
TimeTransit 1620/2020 maakt deel uit van de festiviteiten rond Delfshaven 400. Van 17 juli t/m 9 augustus 2020 zijn er allerlei activiteiten: concerten, openluchtfilm, tentoonstellingen, digitaal platform, rondleidingen, debatavonden, een levensgrote replica van een 17e-eeuws schip, horeca, kunst en educatie.

Canals 5D - Leiden en de route over Vliet en Schie naar Rotterdam Delfshaven
Canals5D laat zien hoe het unieke Hollandse landschap, met een eigen en wereldberoemd geworden signatuur, de geschiedenis van de Gouden Eeuw in zich draagt. Vlak, nat, bedijkt en vooral doorsneden van vaarten en rivieren die de vele steden met elkaar en de buitenwereld verbonden; getuigt dit (stede)landschap van die mobiele, open samenleving uit de 17e eeuw.
Acht plekken of ‘hotspots’ in Leiden en langs de (trek)vaarten Vliet en Schie naar Delfshaven worden hoog-realistisch, digitaal
gereconstrueerd zoals het er rond 1620 uit zag.
Canals 5D maakt deel uit van de festiviteiten rond Mayflower400.

Dordtse Bagger - Dordrecht
Voor Dordtse Bagger worden vier punten in het historische havengebied in drie verschillende tijdlagen gereconstrueerd: de 15e, 17e en 19e eeuw. Als tijdreiziger kan de gebruiker door het verleden wandelen, en zien hoe de havens zich ontwikkelden sinds de Middeleeuwen.
Dordtse Bagger omvat een reeks activiteiten voor bewoners en bezoekers aan de stad. De huidige inwoners van Dordrecht worden actief betrokken. Zij worden opgeroepen ‘scheepsverhalen’ te delen die tijdens de Nacht van de Scheepsverhalen worden verteld. Daarnaast is er een educatief programma voor het voortgezet onderwijs.
Dordtse Bagger maakt deel uit van de festiviteiten rond Dordrecht 800 jaar stadsrechten en wordt mede mogelijk gemaakt door Dordrecht en Water.

​​​​​​​*afhankelijk van financiering
Back to Top