Projecten

Projecten 2020
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Mayflower naar Amerika voer, met aan boord de Pilgrims. Zij worden gezien als de grondleggers van de Verenigde Staten en hebben vandaag de dag circa 25 miljoen Amerikaanse afstammelingen (onder wie negen presidenten, inclusief Barack Obama). Voordat deze groep Engelse separatisten die overtocht maakten en in 1620 Plymouth Colony stichtten, leefden en werkten zij tussen 1609 en 1620 in Leiden, vrij van geloofsvervolging door de Engelse kroon.
Op 2 augustus 2020 was het precies 400 jaar geleden dat de Pilgrims vanuit Delfshaven – via Engeland – naar Amerika voeren om daar hun eigen geloofsgemeenschap in te richten.
In 2020 organiseren Amerika, Engeland, de Native Nations en Nederland (Leiden en Delfshaven) gezamenlijk een internationale, inclusieve herdenking om stil te staan bij deze gebeurtenis. Vanwege dit herdenkingsjaar zijn een aantal projecten ontwikkeld.
Vanaf 2 augustus 2020 is het mogelijk een digitale tijdreis naar het Delfshaven - de oude haven van Delft - van 1620 te maken. TimeTransit Delfshaven is een virtuele tijdmachine waarmee je met een smartphone of vanachter de computer op meerdere punten in Delfshaven 360° kunt rondkijken in de 17e eeuw. Hier ontmoet je de nieuwkomers van toen: hun levensverhalen en hun achtergronden.
Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de Pilgrims vanuit Delfshaven naar Amerika vertrokken. Niet alleen bezorgden zij Delfshaven een plekje in de geschiedenisboeken, hun verhaal van komen en gaan past bij het Delfshaven van nu. Met 5D-technologie brengt TimeTransit dit verleden – letterlijk – haarscherp in beeld. De 3D-virtuele reconstructie van het verleden (4D) biedt weer toegang tot informatie (5D). Het werkt als een streetview, maar dan terug in de tijd. De geschiedenis met haar verhalen, wordt op eigentijdse wijze ontsloten. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt, en het belang van een plek duidelijk.
Informatief, innovatief en bovenal interactief, kunnen gebruikers zelfstandig het verleden ontdekken: van scholieren en studenten tot dagjesmensen en experts: in het Engels en Nederlands, en (als app) gratis te downloaden. Juist in corona-tijden biedt deze virtuele tijdmachine vermaak. TimeTransit kan ter plekke maar ook vanuit huis worden bezocht, in heden en verleden.
Aan de hand van levensverhalen uit de 17e eeuw trekt Stichting Verborgen Stad de wijk in. Wat zijn de ervaringen van bewoners, nieuwkomers en doorreizigers nu? Hun verhalen worden opgenomen in TimeTransit en gespiegeld aan 17e-eeuwse tegenhangers. In deze verhalen, zo is het uitgangspunt, ligt het karakter van Delfshaven besloten, waarbij kennis van het verleden inzicht geeft in het heden.
Om de connectie met het heden te benadrukken heeft de stichting voormalig stadsdichter Derek Otte (Rotterdam, 1988) gevraagd een gedicht te schrijven voor TimeTransit Delfshaven.
Vanaf 2 augustus is de website www.timetransit.nl te bezoeken (NL en ENG) en de app TimeTransit Delfshaven gratis te downloaden via App Store of Google Play. Vanwege corona zijn de activiteiten rondom TimeTransit Delfshaven verplaatst naar de zomer van 2021 tijdens de manifestatie Delfshaven400.
TimeTransit Delfshaven wordt uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal partners binnen en buiten Rotterdam, waaronder de Erasmus Universiteit, Museum Rotterdam, Rotterdam Festivals en Delfshaven400.
TimeTransit Delfshaven wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Rotterdam Festivals, het Mondriaan Fonds, Gemeente Rotterdam Letteren en Erfgoed, VSBfonds, J.E. Jurriaanse Stichting, Stichting Elise Mathilde Fonds, Erasmusstichting en het Deltaport Donatiefonds.
Volg TimeTransit Delfshaven op Instagram en facebook.
​​​​​​​Canals 5D - Leiden en de route over Vliet en Schie naar Rotterdam Delfshaven
Vanaf 26 november 2020 laat Canals5D zien hoe het unieke Hollandse landschap, met een eigen en wereldberoemd geworden signatuur, de geschiedenis van de 17e eeuw in zich draagt. Vlak, nat, bedijkt en vooral doorsneden van vaarten en rivieren die de vele steden met elkaar en de buitenwereld verbonden; getuigt dit (stede)landschap van die mobiele, open samenleving uit de 17e eeuw.
Acht plekken of ‘hotspots’ in Leiden en langs de (trek)vaarten Vliet en Schie naar Rotterdam Delfshaven worden hoog-realistisch, digitaal gereconstrueerd zoals het er rond 1620 uit zag.
De eerste locatie die klaar is, is de Breestraat in Leiden. Ter hoogte van de Pieterskerk-Choorsteeg kun je 360° rond kijken hoe de Breestraat er in 1620 uit zag. Klik hier voor deze reconstructie. Op 26 november vindt de lancering plaats van 'vier' hotspots in Leiden. In de maanden daarna volgen de drie 'hotspots' langs de Vliet en Schie. De reconstructies van Delfshaven zijn reeds vanaf 2 augustus 2020 online.

Canals 5D maakt deel uit van de manifestatie Leiden400
Op zaterdag 16 mei 2020 vond de digitale opening van het Pilgrimjaar Leiden400 plaats.
De organisatie nam de kijkers 3,5 uur lang mee op een stadswandeling door de historische binnenstad, interviewde directeuren, curatoren van musea en andere betrokkenen en legde het fascinerende verhaal uit van Leiden in de Gouden Eeuw en de rol van de Pilgrims in deze tijd.
De digitale opening leidde langs diverse locaties. Theo Pronk van Stichting Verborgen Stad vertelde over de zeer realistische 360°reconstructies van Canals5D. Hou deze website en de website www.canals5d.nl in de gaten voor meer nieuws.
Canals 5D wordt mogelijk gemaakt door (financiële) ondersteuning van Provincie Zuid-Holland, erfgoedlijnen 2020, Erfgoed Leiden, Leiden Marketing en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Projecten 5D 2021

Dordtse Bagger - Dordrecht
Voor Dordtse Bagger worden vier punten in het historische havengebied in drie verschillende tijdlagen gereconstrueerd: de 15e, 17e en 19e eeuw. Als tijdreiziger kan de gebruiker door het verleden wandelen, en zien hoe de havens zich ontwikkelden sinds de Middeleeuwen.
Dordtse Bagger omvat een reeks activiteiten voor bewoners en bezoekers aan de stad. De huidige inwoners van Dordrecht worden actief betrokken. Zij worden opgeroepen ‘scheepsverhalen’ te delen die tijdens de Nacht van de Scheepsverhalen worden verteld. Daarnaast is er een educatief programma voor het voortgezet onderwijs.
Indien u 'scheepsverhalen' kent verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@stichingverborgenstad.nl of de contactpagina.
I.v.m. de corona crisis is de manifestatie Dordrecht 800 jaar stadsrechten verplaatst naar 2021 waardoor Dordtse Bagger zal plaatsvinden van februari 2021 t/m april 2021.
Dordtse Bagger maakt deel uit van de manifestatie Dordrecht 800 jaar stadsrechten en wordt mede mogelijk gemaakt door (financiële) ondersteuning van Dordrecht en Water, Gemeente Dordrecht, De Lancey Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Vaderlandsch Fonds (SMF).
Projecten 5D gerealiseerd

Synode5D - 2018/2019

Synode 5D is een 3D-virtuele reconstructie van een aantal plekken in de binnenstad van Dordrecht. Van achter de pc of ter plekke – met telefoon of tablet – heeft de gebruiker via een plattegrond toegang tot de 3D omgeving, waar 360˚ rondom kan worden gekeken. De gebruiker kan zelfstandig rondlopen en wordt tijdreiziger: een bezoeker aan het Dordrecht van 1618. Hoewel het stratenpatroon nog deels intact is, en een aantal gevels nog altijd staat, is de stad in vier eeuwen toch sterk veranderd. Een verrassende wereld zal zich ontvouwen!
Het digitale platform Synode 5D is het eerste project van Stichting Verborgen Stad om de stedelijke ruimte uit het verleden te reconstrueren voor een breed publiek. Synode 5D vond plaats in het kader van Ode aan de Synode, het jubileum van 400 jaar Dordtse Synode, van 10 november 2018 t/m 29 mei 2019.
Dankzij Dordrecht Marketing is het digitale platform Synode 5D blijvend. Word tijdreiziger en bezoek de website via ww.synode5D.nl of download de app Synode 5D in Google Play of App Store.
Synode5D is mogelijk gemaakt door partners en financiële ondersteuning van Gemeente Dordrecht, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, BPD Cultuurfonds en J.E. Jurriaanse Stichting.
Met Synode 5D, het eerste project van Stichting Verborgen Stad, is uitgebreide kennis opgedaan voor het 5D concept: het in 3D reconstrueren van de stedelijke omgeving, in een andere tijdlaag (4D) met achterliggende informatie (5D).
Met dit 5D concept wordt gewerkt aan de langere termijn. Een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken: een blijvende ‘Smart City-Portal’ voor erfgoed en cultuur. Dit sluit aan op de bredere ontwikkeling van tekstuele naar visuele informatievoorziening.
Back to Top