Missie & Visie

Stichting Verborgen Stad is een stichting met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk of religieus profiel.
Stichting Verborgen Stad stelt zich ten doel het in 3D digitaal reconstrueren van de stedelijke omgeving uit het verleden en deze te koppelen aan achterliggende informatie over kunst, historie en stedenbouw.
De stichting beoogt hiermee om kennis 'achter' de stedelijke omgeving breed toegankelijk te maken; bewustwording van en fascinatie voor erfgoed, (kunst)historie en cultuur in de breedste zin te versterken; duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed te creëren.
Dit doet zij vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden het begrip voor het heden vergroot en zo
bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid en cohesie.
Voor het bijeenbrengen van informatie is het van groot belang om samen te werken met erfgoedinstellingen, cultuurinstellingen, lokale overheden, verenigingen en stichtingen en een langdurige relatie op te bouwen. Via hen wordt kennis en informatie bijeen gebracht. En via hun kanalen en netwerken wordt het project uitgedragen.
Voor het realiseren van de projecten werft de stichting fondsen.

Initiatiefnemers/directie
Theo Pronk (historisch onderzoek & projecten)
Bram Vreugdenhil (art-director & projecten)

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door:
Mariette van der Elburg (fondsenwerving, coördinatie & projecten)

Bestuur
Afke Weltevrede (secretaris) is theatermaker, actrice en socioloog en geboren en getogen Dordtenaar. Zij heeft naast haar theateropleiding ook sociologie aan de Erasmus Universiteit afgerond. Dit is van invloed op de soort voorstellingen die ze maakt. Samen met Jeroen Rienks is Afke, naast actrice, artistiek leider bij theatergroep Onderwater Producties. Afke is tevens trainer presentatie- en media-technieken en heeft diverse wethouders en burgemeesters uit de Drechtsteden en andere regio’s getraind.
Herman van Veelen (penningmeester) is MSc. Industrial Design. In het dagelijks leven is hij actief als Human Factors consultant. Zijn kennis over de interactie tussen mens en techniek gebruikt hij om de Stichting te adviseren.
Wouter Heijveld (voorzitter) heeft na een carrière in de scheepvaart, lange tijd in de maritieme cultuur-historische sector gewerkt als conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam. Daarin was hij gespecialiseerd in de overdracht van (maritieme) historische en technische kennis naar een algemene publiek. Momenteel is hij werkzaam op het gebied van techniekcommunicatie en technische documentatie.

Partners

AFDELING MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE, GEMEENTE DORDRECHT
DORDRECHT MARKETING, GEMEENTE DORDRECHT
ERASMUS SCHOOL OF HISTORY CULTURE AND COMMUNICATION,
ERASMUS UNIVERSITEIT
FACULTY OF HUMANITIES, ART AND CULTURE, HISTORY, ANTIQUITY,
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Bureau Oudheidkundig Onderzoek van  Gemeentewerken Rotterdam
MUSEUM ROTTERDAM
STADSARCHIEF ROTTERDAM
Genootschap Historisch Delfshaven
Maritiem Museum Rotterdam
Rotterdam Festivals
Stichting Pilgrim Harbour
Stichting UItjezelf
Mayflower400 Leiden
Erfgoed Delft en Omstreken
ERFGOED LEIDEN

Stichting Verborgen Stad past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.
Theo Pronk, initiatiefnemer Stichting  Verborgen Stad
Bekijk ook onze perspagina
Back to Top