Algemene info

Stichting Verborgen Stad is in 2017 opgericht door initiatiefnemers Theo Pronk en Bram Vreugdenhil. 

Deze stichting zonder winstoogmerk of religieus profiel heeft een ideële doelstelling:
het, via samenwerking en gebruik van nieuwste technieken, breed toegankelijk maken van
stadsgeschiedenis, erfgoed en cultuur. De stichting wil bewustwording en fascinatie hiervoor
stimuleren; vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden begrip voor het heden vergroot en
bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid en cohesie.

Het project Synode 5D is een eerste stap om in 2020, wanneer Dordrecht 800 jaar bestaat, een groot deel van de
binnenstad in 3D te reconstrueren, in meerdere tijdslagen (4D) met achterliggende informatie (5D). Zo wordt gewerkt voor de langere termijn: een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken. Dit sluit
aan op de bredere ontwikkeling van tekstuele naar visuele informatievoorziening.

De historische stad wordt toegankelijk gemaakt via een blijvende ‘Smart City-Portal’ voor erfgoed en cultuur. Dit
laat zich zeker niet tot Dordrecht beperken. Concept, kennis en ervaringen worden na afloop
openlijk gedeeld.

Om de doelstelling te halen bouwen we aan langdurige relaties met erfgoedinstellingen en werven
we fondsen voor het realiseren van de projecten.
Back to Top