Missie & Visie

Stichting Verborgen Stad is een stichting met een ideële doelstelling zonder winstoogmerk of religieus profiel.
Stichting Verborgen Stad stelt zich ten doel het in 3D digitaal reconstrueren van de stedelijke omgeving uit het verleden en deze te koppelen aan achterliggende informatie over kunst, historie en stedenbouw.
De stichting beoogt hiermee om kennis 'achter' de stedelijke omgeving breed toegankelijk te maken; bewustwording van en fascinatie voor erfgoed, (kunst)historie en cultuur in de breedste zin te versterken; duurzaam en toegankelijk digitaal erfgoed te creëren.
Dit doet zij vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden het begrip voor het heden vergroot en zo
bijdraagt aan maatschappelijke betrokkenheid en cohesie.
Voor het bijeenbrengen van informatie is het van groot belang om samen te werken met erfgoedinstellingen, cultuurinstellingen, lokale overheden, verenigingen en stichtingen en een langdurige relatie op te bouwen. Via hen wordt kennis en informatie bijeen gebracht. En via hun kanalen en netwerken wordt het project uitgedragen.
Voor het realiseren van de projecten werft de stichting fondsen.

Initiatiefnemers/directie
Theo Pronk (historisch onderzoek & projecten)
Bram Vreugdenhil (art-director & projecten)

In de ontwikkeling en uitvoering worden zij ondersteund door:
Mariette van der Elburg (fondsenwerving, coördinatie, communicatie)
Martine Blijdorp  (educatie)

Bestuur
Wouter Heijveld (voorzitter)
Afke Weltevrede (secretaris)
Herman van Veelen (penningmeester)

Partners

AFDELING MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE, GEMEENTE DORDRECHT
DORDRECHT MARKETING, GEMEENTE DORDRECHT
ERASMUS SCHOOL OF HISTORY CULTURE AND COMMUNICATION,
ERASMUS UNIVERSITEIT
FACULTY OF HUMANITIES, ART AND CULTURE, HISTORY, ANTIQUITY,
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
REGIONAAL ARCHIEF DORDRECHT​​​​​​​


Stichting Verborgen Stad past de 9 principes van de Governance Code Cultuur toe.
​​​​​
Theo Pronk, initiatiefnemer Stichting  Verborgen Stad
Bekijk ook onze perspagina
Back to Top