Nieuws

2020 - Dordrecht 5D
Het project Synode 5D is een eerste stap om in 2020, wanneer Dordrecht 800 jaar bestaat, een groot deel van de binnenstad in 3D te reconstrueren, in meerdere tijdslagen (4D) met achterliggende informatie (5D).
Zo wordt gewerkt aan de langere termijn: een nieuwe, digitale manier om geschiedenis en erfgoed toegankelijk te maken. Dit sluit aan op de bredere ontwikkeling van tekstuele naar visuele informatievoorziening.
De historische stad wordt toegankelijk gemaakt via een blijvende ‘Smart City-Portal’ voor erfgoed en cultuur. Dit laat zich zeker niet tot Dordrecht beperken. Concept, kennis en ervaringen worden na afloop openlijk gedeeld.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.
Back to Top